Với công nghệ laser, các sản phẩm và mặt hàng từ gia công cắt bẰNG công nghệ laser thì có độ xác cao, bề mặt cắt đẹp, và rút ngắn thời gian cho khách hàng nhưng giá thành vẫn rất "mềm"